mirseifov.kz/catalog/mebelnye-sejfy- http://www.empire.kz/ .-


() , 420061 . .. .4, / 272-61-16, 272-64-71, 273-23-93 

: . 1, 4, 10, 16, 18, 19, 22, 25, 35, 52, 55, 61, 63, 80, 83, 91, 97, 154  .; . 2, 17   , 5, 11, 12, 20, 21, 23    , .